خبرنگار- عباس کیارستمی، هنرمند پر افتخارعالم سینما

83

گفتگو با تقی مختار، نویسنده و روزنامه نگار

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14444