لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14444

خبرنگار- عباس کیارستمی، هنرمند پر افتخارعالم سینما

283

گفتگو با تقی مختار، نویسنده و روزنامه نگار