لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14429

کافه گپ – مهاجرت ق۴

156

نگاهی به گذشته و مقایسه ی آن با امروز، بهائیان جنوب شرق آسیا چگونه روزگار می گذرانند؟ این و چیزهایی جدید در آخرین قسمت از گپ و گفت پارسا فنائیان با جناب جمشید آرانی.