لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14421

سخنرانی – فنّ آموزش صلح ق۲

233

بخش دوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “فنّ آموزش صلح” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر رامین جهانبگلو ارائه گردید.