لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14402

سلام سلامتی‌ – استرس یعنی‌ چی‌؟

296

شما وقتی‌ کلمه استرس را می‌شنوید به چی‌ فکر می‌کنید؟ اگر فکر می‌کنید استرس فقط به مسائل عاطفی ربط داره با ما همراه باشید تا در مورد انواع استرس صحبتی‌ کوتاه داشته باشیم.