لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14401

گفت‌وگو – چرا با جوانان بهائی در ایران اینگونه رفتار میشود؟

293

چرا با جوانان بهائی در ایران اینگونه رفتار میشود؟ سامان مبشر، دانشجو واستاد سابق دانشگاه علمی آزاد بهائیان ایران BIHE، از خاطرات خود و محرومیت از ورود به دانشگاه می‌گوید.