گفت‌وگو – چرا با جوانان بهائی در ایران اینگونه رفتار میشود؟

179

چرا با جوانان بهائی در ایران اینگونه رفتار میشود؟ سامان مبشر، دانشجو واستاد سابق دانشگاه علمی آزاد بهائیان ایران BIHE، از خاطرات خود و محرومیت از ورود به دانشگاه می‌گوید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14401