لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14396

لفظ و معنا(۱۷) – شیطان ق۳

165

معانی دیگر شیطان از دیدگاه ادیان و نحله‌های مختلف فکری و صفات اخلاقی شیطانی در گفتگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید در برنامه‌ی لفظ و معنا.