زنان در تکاپو – گیسو نیا

گیسو نیا، وکیل وفعال حقوق بشر در عرصه بین المللی است. او در حال حاضر فعالیت خود را بر بهبود وضعیت پناهندگان متمرکز کرده است.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14371