لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14369

مثل نسیم – شرلین استیونس

281

نمی تونستم تصور کنم خدا روش رو از صدها میلیون انسان برگردونه… یه اتفاق زیبا افتاد روی دیوار خالی طرحی رو دیدم و صدائی رو شنیدم… که می‌گفت من همیشه دوستت داشتم… از وزش نسیم عنایت پروردگار بر همگان این بار شاهد مرور آن برشرلین استیونس هستیم.