لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14350

دلنوشته‌ها – ف۱ ق۷

165

دلنوشته‌ی جوانی بهائی درباره­ ی «نقص پرونده».