لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14314

جهان ایده ها – کاهش خشونت

313

بسیاری معتقدند در جوامع بدوی خشونت خیلی کمتر بوده است. در این برنامه، استیون پینکر، در تحقیقی تاریخی نشان می‎دهد که بر خلاف عقیده عمومی، خشونت در طول تاریخ به تدریج کم و کمتر شده است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.