لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14313

سلام سلامتی‌ – اعتقاد و باور داشتن

242

یک تحقیق بالینی نشان داد که هورمون استرس در کسانی‌ که اعتقاد داشتند و یا حتی دعا‌ رو برای آرامش خود استفاده کرده بودند کمتر بود. اصلا اعتقاد یعنی‌ چی‌؟ آیا اعتقاد فقط به مذهب و دین هست؟