لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14312

بازتاب – بازگشت ملی گرائى افراطى ق۲

239

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، پیروزى احزاب ملی گرا و حتى نژاد پرست در برخى کشورهاى اروپائى، نامزدى بلامنازع کاندیداى مخالف مهاجرت و مهاجرین خارجى در امریکا… آیا اینها نشانه‌هائى از شکست ایدئولوژى جهانى شدن و دهکده جهانى است؟ آیا آنچه در درون انسان‌ها در جریان است با شعارهاى به ظاهر زیباى انسان‌دوستى مغایرت دارد؟ دیدگاه جامعه بهائى در مورد این دو جریان متناقض چیست؟ در این برنامه بازتاب شاهرخ کوهستانى به اتفاق دکتر فرح دوستدار دکتراى علوم سیاسى و دکتر کاویان میلانى محقق تاریخ به گفتگو در مورد بازگشت ملی‌گرائى افراطى می‌پردازند.