لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14301

لفظ و معنا(۱۶) – شیطان ق۲

240

معنای “شیطان” از دیدگاه ادیان در این قسمت از برنامه‌ی لفظ و معنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با استاد بهرام فرید و رامان شکیب همراه شوید.