لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14273

زنان در تکاپو- بیتا میلانیان

751

بیتا میلانیان، تهیه کننده، مدیر و بشردوست است. رد پای بیتا را در بسیاری از فعالیت های انسان دوستانه در امریکا و اروپا می توان دید.