لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14271

مثل نسیم – گلن هالینگزورث جونیور

226

باندهای تبهکار زیادی تو شهر من هست… وقتی تیراندازی‌های خیابونی شروع شد دوست من هنوز بیرون بود و تو اون تیراندازی خیابونی کشته شد قرار. بود من هم باهاش باشم… برای تبلیغ مذهب شاهدان یهو ما به در خونه افراد میرفتیم… تو کتاب ما اسم همچین دینی نبود… یه چیز خنده دار اینه که همه این اتفاقا سه سال پیش افتاد ولی من تازه همین پنج شنبه پیش بهائی شدم… عنایت پروردگار مثل نسیم بر همگان می وزد و این هفته تجربه گلن.

To Watch This Program in English Click here