لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14250

نقطه سر خط – در باب کامنت‌گذاران فیسبوک

174

در راستای نقطه ­سرخط هفته­ ی پیش و یادداشت «چرا از هم بیزاریم؟» که به آسیب ­شناسی کامنت­‌گذاران اینستاگرام می­پرداخت، این هفته به یک یادداشت طنزگونه می­پردازیم که کامنت­‌گذاران فیس­بوک را هدف گرفته است.