لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14249

آینه – درد دل های خیالی من

183

شیما از خاطرات کودکی و عشق وافرش به کتاب و مطالعه می گوید.