لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14223

این روزها- روزنه های امید

161

این روزها امروز شعری است از نعیم سدهی تقدیم به نرگس محمدی