فیلم – انیس (نسخه کامل)

در این فیلم با داستان جوانی آشنا میشوید که همراه با سید علی محمد باب در زمان ناصرالدین شاه به فرمان امیرکبیر در روز ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ برابر یا ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ در میدان سربازخانه تبریز تیرباران شد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14189