لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14189

فیلم – انیس (نسخه کامل)

6758

در این فیلم با داستان جوانی آشنا میشوید که همراه با سید علی محمد باب در زمان ناصرالدین شاه به فرمان امیرکبیر در روز ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ برابر یا ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ در میدان سربازخانه تبریز تیرباران شد.