لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14160

زنان در تکاپو- پرسیس کریم

270

استاد دانشگاه، شاعر و فعال اجتماعی است. او ادبیات را وسیله مبارزه با نژاد پرستی و حمایت از مهاجرین قرار داده است.