لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14158

مثل نسیم – مونگا کاکومو

338

یه مشکلات خانوادگی داشتیم که منشاء سیاسی داشت… کماندو هم بود و یه گروه سرباز داشت…. یه شب اومدن خونمون تا پسرعمومو بکشن… تصمیم گرفتیم بریم کنیا… ما رو هم گذاشت قاطی بارهاش… نشسته بودیم که در زدن و دو نفر اومدن تو… اینجا تو امریکا همه سرشون بکار خودشونه و گاهی فکر میکنم آیا اینجا جاییه که میخوام بمونم یا شاید باید برگردم کنیا…. نسیم عنایت پروردگار برهمگان میوزد و این هفته تجربه مونگا کاکومو.