لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14130

سخنرانی – بانوان موسیقی ایران ق۳

233

بخش سوّم سخنرانی با عنوان “بانوان موسیقی ایران” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط پریسا بدیعی ارائه گردید.