لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14128

این روزها به یاد تو- به یاد نرگس محمدی

241

فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر