یکصد و نود – جدایی دین از سیاست

202

آیا جدایی نهاد دین از سیاست میتواند راه حلی‌ بر مشکلات سیاسی جهان باشد؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14114