لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14099

آینه – انیس جانان

168

این برنامه به مناسبت سالروز شهادت حضرت اعلی توسط همکاران رادیو پیام دوست تهیه و اجرا شده.