لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14083

کوچه فرهنگ،پلاک هفت – منصوره حسینی

211

این هفته تقدیم میشود به منصوره حسینی نقاش، پیکرساز، و نقاد هنری ایرانی