لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14048

جهان ایده ها – انقلاب همدلی

412

در این سخنرانی، رومن کرزناریک، از ضرورت انقلاب همدلی در جهان می‎گوید. به نظر او، همدلی مفهومی شاعرانه و توخالی نیست بلکه سرچشمه بسیاری از تغییرات اجتماعی و سیاسی بوده است. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.