لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=14040

دلنوشته‌ها – ف۱ ق۴

193

دلنوشته‌ی جوانی بهائی خطاب به محمدجواد لاریجانی، ریاست ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه ایران