لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13994

زنان در تکاپو- فیث هولمز

257

فیث هولمز، بنیان گذار سازمان ”Oneness“ است و بر علیه نژاد پرستی فعالیت می کند.