لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13967

دلنوشته ها – ف۱ ق۳

248

دلنوشته‌ی جوانی بهائی درباره ­ی نگاهی حداقل ۳۰ ساله که هنوز تغییر نکرده.