کافه گپ – سبک شناسی شعر ق۱۳

50

از این قسمت رامان شکیب در گپ و گفت با پارسا فنائیان به شعر دوران مشروطه می پردازد.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13944