لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13943

شنیدنیهای رسانه ای – ۴۱۳

146

– کشته شدن بیش از۲۰ سرباز ایرانی در دو سانحه ی رانندگی.
– کشته شدن دو محیط بان در ایران به دست شکارچیان.
– حال استاد شجریان بهتر است؛ دوره ی اول درمان موفقیت آمیز بود.
– پلمپ مغازه ی بهائیان در ایران ادامه دارد؛ این بار در ارومیه.
– معرّفی فرناز اسماعیل زاده قهرمان سنگ نوردی آسیا.
– بالاتر از سیاهی رنگی “است”.
– نقل قول این هفته از مهدی خلجی.