لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13929

جهان ایده ها – خطرات نابینایی ارادی

178

کوری ارادی چیست؟ در این برنامه، مارگرت هفرنن، ضمن تعریف این اصطلاح حقوقی، به شرح خطرات اجتماعی و سیاسیِ ناشی از آن می‎پردازد. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.