لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13921

لفظ و معنا(۱۳) – خرافات ق۲

176

نگاه آئین بهائی به خرافات در گفتگوی این هفته‌ی رامان شکیب با استاد بهرام فرید.