لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13886

آینه – شروع‌های با شکوه

145

تهمینه دراین برنامه به یکی دیگه از مشکلات فرهنگی اجتماعی جامعه ما نگاهی تازه داره …