لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13874

حرف امروز- زبان و خطّ واحد

207

وجود یک زبان عمومی( بین المللی ) علاوه بر زبان مادری موجب میشود که خیلی از سوءتفاهم های موجود بین مردم دنیا که با زبانهای گوناگون صحبت میکنند از بین برود.