لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13859

کافه گپ – سبک شناسی شعر ق۱۲

226

دوره ی فطرت با بازگشت و ویژگی های شعر این دوران موضوع گفت و گوی این هفته ی پارسا فناییان و رامان شکیب است.