لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13837

یکصد و نود – پناهجویی

216

آیا اتحاد کشور‌ها نمی‌تواند زمینه ساز حل بحران پناهجویی باشد؟