لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13836

گفت‌وگو – رسانه ها: عامل نفرت یا مدارا؟

551

نقش رسانه ها و شبکه های اجتماعی در پیشبرد صلح و تفاهم چیست؟ آیا آنها بیشتر عامل ایجاد نفرت و خشونت بودند یا مدارا و دیگرپذیری؟ میهمان برنامه ی گفت‌وگوی این هفته داریوش کریمی، سردبیر و مجری برنامه تلویزیونی “پرگار” در تلویزیون بی بی سی فارسی، در این خصوص صحبت میکند.