لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13831

لفظ و معنا(۱۲) – خرافات ق۲

161

چرا ایران که زمانی صاحب علم و معرفت بود، دچار خرافات شد؟ ، تقابل گزاره‌های دینی و عقل و جنبه‌های دیگر خرافات، موضوع گفت‌وگوی این قسمت از برنامه‌ی لفظ و معناست. با رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید.