لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13818

مثل نسیم – دانیل زکری کمپ – ق۱

267

تایوان که بودم تصمیم گرفتم برم مدرسه بودایی که مانک بشم…. بعد رفتم تانگا جایی که مثل بهشته ولی درون من بهشت نبود…. دوستم گفت: کلیسا دوست نداره شخص دیگه‌ای بجز من اینجا زندگی کنه ولی میتونی با برادرم بمونی خیلی مرد خوبیه ولی مذهب عجیب و غریبی داره باید بهت هشدار بدم! گفتم … عنایت پروردگار مثل نسیم بر همگان میوزد. این هفته تجربه روحانی دانیل

لینک برنامه در یوتیوب: