لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13811

شاید شنیده باشید(۱۲۴) – ق۳

262

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء