لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13808

کوچه فرهنگ،پلاک هفت – حسین زنده‌ رودی

218

این هفته تقدیم میشود به حسین زنده‌ رودی نقاش معاصر ایرانی