لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13776

سخنرانی – صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت ؟ ق۳

250

بخش سوّم سخنرانی با عنوان “صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت؟” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.