لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13765

کافه گپ – سبک شناسی شعر ق۱۱

152

در ادامه ی گپ و گفت های قبلی در این قسمت رامان شکیب در گفتگو با پارسا فنائیان در مورد دوره ی بازگشت یا فطرت صحبت می کند.