لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13764

شنیدنیهای رسانه ای – ۴۱۱

168

– واکنش های پس از یک دیدار ساده
– اعتراض دوباره ی سازمان ملل متحد به رفتار جمهوری اسلامی علیه بهاییان ایران
– آخرین وضعیت کیوان پاکزادان جدیدترین بهایی دستگیر شده در ایران
– هر روز دو نوزاد معتاد در ایران به دنیا می آید
– دانشمندان به فکر هک آب و هوا هستند
– نقل قول این هفته از آیت الله علوی بروجردی