لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13760

سلام سلامتی‌ – اثر خنده بر سلامتی

469

می‌دونستید ما برای خنده انرژی‌ کمتری استفاده می‌کنیم تا برای اخم کردن؟ می‌دونستید شادی به ما بال پرواز می‌ده؟ حتما می‌دونید که آگاهی‌ ما نسبت به بدنمون در سلامت ما موثر هست. با هم به تحقیقاتی‌ که در این مورد شده مروری داشته باشیم.