لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13724

زنان در تکاپو – مهناز افلاطونی/جاوید

296

مهناز جاوید، استاد دانشگاه و بنیان گذار “Mona Foundation”است. تلاش او ایجاد امکانات تحصیلی برای زنان و دختران محروم در سرتاسر جهان است.