لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13715

نقطه سر خط – رفتار شناسی ق۲ و آخر

175

یادداشت «هفت رفتار به ظاهر منفی که در شرایطی خاص مفید هستند». در بخش دوم و پایانی این یادداشت، به چهار رفتار باقیمانده می­پردازیم و بررسی می­کنیم که چطور این رفتارهای به ظاهر منفی می­توانند رفتارهایی سالم و مفید به حساب بیایند.