لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13709

خاطرات یوتاب(۳۱) – قسمت پایانی

288

یوتاب و دکتر نادری پس از ازدواج به منظور خدمت به مردم نیازمند در یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ساکن میشوند